Mijn diensten

Wat is de waarde van uw vastgoed? Als ik de reden weet van uw vraagstelling kan ik u voorzien van een passend antwoord met de juiste onderbouwing waarbij ik gebruik maak van onderstaande 3 vormen van dienstverlening:

Taxeren (volgens RICS en NRVT)

 • Aan-/verkooptaxaties
 • Balanstaxaties
 • Financieringstaxaties
 • Beleggingstaxaties
 • Mogelijke staatssteun?
 • Fiscaal (successie, inbreng box 3)

Waarderen (maatwerk)

 • Herontwikkelingsstudie
 • Scenarioanalyse
 • Markttoets
 • Grondprijs/-uitgifte bepaling

Adviseren (beslissingsondersteunend)

 • Aan-/verkoopbeslissing
 • Haalbaarheidsstudie
 • Fiscaal (belastinggeschillen)
 • Herontwikkelingsprogramma
 • Sale-and-lease-back constructie

Taxatierapporten van De Bont Vastgoedtaxaties worden geaccepteerd door banken, accountants en de belastingdienst.